Afrika projektet Protea arbetar vidare med
SOUNS- ett pedagogiskt verktyg att lära läsa och skriva


Souns utvecklades av montessorilärarinnan Brenda Ericsson i USA för tiotalet år
sedan. Metoden har presenterats på ett antal RI Conventions och Assembles
och stöds således av RI för att öka läskunnigheten i världen. Metoden har
framgångsrikt använts på många håll i världen, t.ex. Puerto Rico, USA och
Sydafrika.
I Sydafrika (SA) har man redan drivit två Global Grantprojekt runt Pretoria och
Knysna och därigenom nått ca 12 000 barn. Metoden bygger på att barnen
bygger ord med bokstäver och ljuder sig fram till orden.
Budget 39 000 US$
Nu inleder vi ett nytt 3-årigt Global Grantprojekt, godkänt av RI. Tre klubbar i
vårt Distrikt, Falsterbo-Skytts RK, Landskrona Citadell RK samt Landskrona
Glumslöv deltager tillsammans med vårt Distrikt 2390, en klubb i USA samt
Pretoria East RC och Distrikt 9400 (SA). Pretoria East RC är den lokala klubben
som driver projektet. Budget för hela projektet är 39 000 US$.
Helhetslösning i Sydafrika
Tidigare har man köpt bokstäverna från USA. Vi kommer nu att tillverka
bokstäver själva, både för att få ner kostnaderna (från 200 US$/set till 75) och
för att kunna anpassa typsnittet till det aktuella i SA och lättare kunna
komplettera.
Vi har samarbetsavtal med två universitet i Pretoria. Elever på Pretoria
University kommer att som praktik i sin utbildning tillverka bokstäverna med
hjälp av 3D-skrivare.
North West University har den främsta lärarutbildningen i SA. 200
lärarstuderande kommer varje år att introduceras i metoden och få var sitt set
från Rotary. Intentionen är att de skall använda SOUNS i sin praktik under hela
sin utbildningstid och sedan i sin fortsatta lärargärning.
Vi kommer även att fortsätta samarbetet med andra organisationer som PEN,
PeaceCorps och SA-care.
Mamelody
Vi kommer att utvidga projektet i Mamelody, en Town Ship med 300 000
innevånare varav 98,89% svarta och 500 förskolor. Här räknar vi att nå 26
förskolor med ca 2800 barn.
Totalt räknar vi med att nå 15 000 barn i förskolor och skolor/år.
Vår volontär
Rotarianen Camilla Fjätström, i USA utbildad montessorilärare från Landskrona
Glumslöv RK kommer att verka som volontär under ca två månader under
första halvåret 2019. Själva resan och försäkring bekostas inom projektet
medan uppehälle, mat och dagliga transporter ordnas lokalt av rotarianer i
Pretoria East RC.
Undertecknad och Kurt Boström kommer att åka ner till SA under oktober
tillsammans med Camilla för att introducera henne och ta de kontakter med
universitet och samarbetspartners och lokala rotarianer, som behövs för att
kunna planera själva vistelsen. Denna resa kommer att helt betalas av oss
själva.
Vi vill med projektet !
 Öka läskunnigheten för barn i underutvecklade områden i Sydafrika
 Ge lärare och lärarstuderande verktyg för bättre läsinlärning
Vill du veta mera?
Kontakta gärna mig eller gå in på Souns hemsida souns.com eller souns.org
Jag och /eller Camilla kommer gärna till din klubb och berättar mera
Barbro Boström. Landskrona Glumslöv RK
Koordinator för Sverige i Souns-projektet