Flickfrid som drivs tillsammans med Landskrona Citadell, Harriet från Landskrona Citadell är projektledare.

Flickfrid projektet, huvudsyfte är att utbilda informera om kvinnlig könstympning. Projektet är ett Globalt projekt , lagrådet beslöt 2016, och uppmanade samtliga klubbar att driva dessa frågor Globalt.

Projektet sker bland annat i samarbete mellan Rotary- klubbarna Landskrona och Landskrona-Glumslöv, RIADA och Landskrona stad.

Material behöver i dagsläget att översättas till olika språk: bland annat franska och engelska – projekt pågår. En Facebooksida planeras till våren.