Det var ett trevligt återseende när Ann-Sofie Malmgren ånyo gästade klubben. Denna gång för att berätta om Matkooperativet Helsingborg. Ann-Sofies engagemang bottnar i ett genuint intresse för mat. Hon har alltid arbetat med mat – först som kock, inom hotell och restaurang och efter kandidatexamen i ekonomi (civilekonom) i roller som leverantör – men alltid med en koppling till (hållbar) mat. För Ann-Sofie är just mat viktigt. Kvalitativ mat och råvaror, vilken plats maten kommer från, hur den hanteras från jord till bord. Kunskapen om vad betalar vi för. Kunskap om vad som är kvalitet.
 
Det var genom en artikel i Helsingborgs Dagblad, HD, som Ann-Sofie fick kontakt med Hanna Bergström och William Persson. Hanna fick med sig tankar om konceptet Farmers Market från sin tid i New York. Som studenter på Campus Helsingborg såg både Hanna och William en möjlighet att initiera något liknande på ort och ställe. Artikeln landade väl – Hannas och Williams tankar sammanföll i stort med vad Ann-Sofie står för och hon tog kontakt!
 
   Den ordinarie mataffären har ett större utbud av varor från lokala producenter idag men för några år sedan, när föreningen startade, var det utbudet mer begränsat. Föreningens vision att göra hållbar mat tillgänglig för alla genomsyrar           kooperativets verksamhet än idag. När varor skall tillgängliggöras är det lätt att tänka sig en butik. Det är en värderingsstyrd verksamhet. Beslut fattas gemensamt, det får ta tid.
 
 
Alla som vill får vara med. Ledorden är: närproducerat | hållbart |tillsammans.
 
Det hela startade med en crowdfunding i maj 2017 för att samla in pengar till starten fanns olika nivåer att gå in på (kan ses som förskottsbetalning från intressenter). Till exempel lösviktsvara eller matkasse med recept. Ett kul sätt att få in pengar till sin idé.
 
Föreningen skiljer på aktivt och passivt medlemskap och har idag ca 300 medlemmar, varav ca 35 aktiva som arbetar max 6 timmar i månaden. Viktigt att ingen medlem lägger ner för mycket tid. Det skall vara kul att vara med och inte bli en börda. Butiksutbildningar genomförs och det är alltid två i butiken. Det skall aldrig vara stressigt. Det skall vara roligt att arbeta i butiken. Kontantfri butik för säkerheten för dem som jobbar i butiken.
 
Många som besöker och handlar i butiken är inte medlemmar. Före pandemin var det många danskar som handlade. Det är viktigt att behålla identiteten som en matbutik och inte en delikatessbutik. Varorna är inte 100 % ekologiska utan fokus ligger på närproducerad och hållbar mat genom att tillgängliggöra varor från en 20 mils radie.
 
På grund av pandemin är butiken öppen tre dagar i veckan torsdag-lördag. Ytterligare ett led i att ställa om under pandemin är att tillgängliggöra digitala utbildningar på Youtube.
En digital studiecirkel i odling föddes när tanken om att odla mer stadsnära fick gro. 25 odlingslådor skall nu ställas upp i möte med andra organisationer och lever väl upp till kooperativets ledord.