17
dec
2019
Landskrona-Glumslöv

Sweden
Skapa med sinne och händer med ett intresse för lösningar och 
mekanik är för -Anders Lindskoug- en lisa för själen.