Contact: Dan Haglund
03
mar
2020
Landskrona-Glumslöv
Örenäs slott
Ålabodsvägen 193
Glumslöv,  261 63
Sweden

Europaspåret - en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundregionen. Öresundsbron är idag enda passagen över Öresund för järnvägstrafik. Bron har inte kapacitet till framtidens behov och är redan idag en flaskhals i det europeiska transportsystemet. Det behövs ny kapacitet över Öresund för både regional-, fjärr- och godstrafik. Europaspåret är enda förslag på en ny fast förbindelse över Öresund som ger en helhetslösning för järnvägstrafiken.