Online Registration
08
feb
2022
Landskrona-Glumslöv
Hotell Öresund och Zoom

Sweden

Tänka, Resonera och Räkna

I detta föredrag berättar Charlotte Appeltofft och Elise Pettersson, förstelärare i matematik, Landskrona stad om hur de sen 3 år tillbaka arbetar med ett nytt forskningsbaserat matematikmaterial framtaget av NCM(nationellt centrum för matematik).

 

Här är det elevernas tankar, resonemang och olika elevlösningar som är i centrum. Eleverna arbetar utan matematikbok.  Istället för att fylla i olika rätt svar i en matematikbok välkomnas istället olika elevlösningar och det är det som ligger till grund i den fördjupade undervisningen. Elevernas språk utvecklas genom att de får använda sitt språk och prata matematik och inte genom att sitta själva och arbeta tyst. Lärarna utvecklas också genom att de arbetar kollegialt tillsammans i kommunen med samma undervisning. Det är en otrolig styrka att arbeta tillsammans med andra lärare som bedriver exakt samma undervisning.