Publicerad av Inger Sundvall den okt 17, 2019
Landskrona Glumslöv Rotaryklubb
Veckobrev - v42/2019
2019-10-15
Denna tisdagkväll gästades vår rotaryklubb av Christel från Bröstcancerföreningen Pärlan.
 
Bröstcancerföreningen Pärlan finns i Helsingborg, Landskrona och Höganäs. Christel Petersen som är ordförande i föreningen ger oss på ett enkelt och engagerat sätt information om föreningen. Föreningen Pärlan startade 2003 på initiativ av en överläkare i Helsingborg. Patienter bildade föreningen som drivs på ideell bas. Föreningen vänder sig till de som drabbats av bröstcancer, det kan vara både män och kvinnor. Även anhöriga blir drabbade och är välkomna att delta i föreningens möten. Att vara medlem i bröstcancerföreningen Pärlan kostar 250 kr per år, men alla även icke medlemmar är välkomna att delta på föreningens möten som hålls varannan vecka och med olika föreläsare.
I nuläget diagnostiseras 8000 nya fall av bröstcancer hos kvinnor varje år, medan det bland män är ungefär 40 nya fall per år. 89% av de drabbade med bröstcancer lever efter 10 år. Efter 15 års överlevnad förutsätter man att cancern ej kommer tillbaka.
De flesta som drabbas av bröstcancer är 65 år och äldre. De yngre kvinnor som drabbas är färre till antalet men har en sämre prognos. Att drabbas av sjukdomen påverkar inte enbart den drabbade utan även närstående.
Föreningens arbete omfattar bland annat att sprida information om bröstcancer, stötta patienter som fått sjukdomen och att samverka med andra organisationer. Föreningen jobbar på att nå de närstående mera, här är självklart även barnen viktiga.
I föreningens arbete ingår att ge medlemmarna både Rörelseglädje och Inre välbefinnande med bland annat yoga och mindfulnes.
Utmaningar för föreningen är att nå ut till alla drabbade. Många ”hittar inte” till föreningen och eftersom man inte blir sjukskriven idag kan det vara svårare att möta andra drabbade. Att umgås på Internet är då ett alternativ och Bröstcancerföreningen Pärlan har en öppen sida. Många facebooksgrupper finns även.
I Sverige kallas alla kvinnor i åldrarna mellan 40 - 74 år till Mammografi. Efter 74 år kan en kvinna få en mammografiundersökning vid misstanke på sjukdom. I dessa situationer skriver vårdcentralen remiss. 60 % av cancerfallen upptäcks via mammografi.
I Sverige går inga skattepengar till forskning. All forskning bekostas av insamlade medel. Därför är det så viktigt att vi alla stödjer forskningen!
 
17  Medlemmar   2  Gäster
Gäster:Kent Borén och Sara Philipsson
 
Besök i andra klubbar:
Kerstin Christensson    Bjuv RK
 
Kommande Program:  
22/10 Uppdrag för Skand läkarbanken, Anneli Ringman
29/10 Projekt SOUNS, Camilla berättar
5/11 Birgitta Liljeqvist, Konstnär mm berättar
12/11 Gåsamiddag
19/11 Ta Sats och Integrationens konsekvenser