Publicerad av Inger Sundvall den aug 09, 2019
Landskrona Glumslöv Rotaryklubb 
Veckobrev V37/2019
2019-09-06
 
Drivkraft ideell förening - Verenice Bengtsson
 
”Drivkraft ideell förening” Rubriken på kvällens föredrag ger en del funderingar.  Verenice Bengtsson börjar med att presentera sig och de erfarenheter hon har vad gäller migration.
Hennes uppväxt i Honduras och arbete inom migration där har naturligtvis varit värdefulla. Men att komma in på den svenska arbetsmarknaden har inte varit enkelt.  För att få arbete i Sverige handlar det mycket om att ha ett nätverk. Så Verenice säger att hennes liv i Sverige kan delas upp i tiden före Rotary och efter Rotary.
Drivkraft Helsingborg bildades 2011 och finns nu även i Malmö,  Landskrona och Båstad. Drivkraft arbetar för att skapa en bättre framtid både för enskilda elever och för stadens invånare. Missionen är att skapa hopp och drivkraft för eleven att utveckla sig själv och därigenom nå sin fulla potential. Det handlar om att ge eleven ett ansvar för sitt eget framtida liv. För att ge eleven stöd att nå dit krävs mentorer men även läxhjälp och här är det många ideella krafter som bidrar.
När vi får frågan ”Hur många barn som lever i fattigdom och utanförskap i Malmö?” så blev det ganska tyst. Det är svårt att tro att det är så många som 25,2%  av Malmös barn som har det så. Vi får också höra att var 5:e elev inte klarar gymnasiebehörighet p g a svaga skolresultat. För att ändra på detta krävs självklart stort engagemang från många och så intressant att höra om Drivkrafts arbete att hjälpa elever till bättre skolresultat.
Här finns mentorer och läxläsare för att ge eleverna möjligheter till studier och en framtid. Drivkraft arbetar med skolorna och har sedan 2011 i Malmö samarbete med 17 skolor.
 
Sedan 2016 har drivkraft samarbete med fyra skolor i Helsingborg och Landskrona och Båstad har man samarbete med fyra respektive två skolor. Drivkraft samarbetar med näringslivet och det har inneburit att ett 40-tal elever har fått sommarjobb med kontakter via Drivkraft. 
Många elever har haft mentorer i många år som stöd och som förebild. För att Drivkraft skall kunna engagera sig så måste kommunen tacka ja till samarbetet. På de bilder som Verenice visade var det många flickor. 80 % av eleverna som får stöd av Drivkraft är flickor, det är svårare att nå ut till pojkarna.
Det är tydligt att det inte är lätt för pojkarna att be om hjälp, självklart handlar det om normer och värderingar.
Tyvärr så är det också brist på manliga mentorer, det är svårare att få män att engagera sig.
Egentligen finns det tre delar i Drivkrafts arbete. Dessa är Mentorskap- Läxhjälp- Välbefinnande och Hälsa. Välbefinnande är en viktig del. Mår man inte bra så orkar man inte engagera sig i skolarbetet eller kanske inte ens gå till skolan.
 
Närvarande 24 medlemmar 
Gäster
Verenice Bengtsson
Henrik Schlasberg
 
 
Övrigt/Information:
Vinlotteri
Ny medlem föreslagen - Kent Borén
Utbildning Club Runner 30/9
Påminnelse Glumslövsdagen
17/9 Besök från Glostrup Vestegnen RK
Födelsedagar i september:
20/9 Inger Sundvall
27/9 Gunnar Hermansson 
 
Kommande Program:
17/9 Egoföredrag Kim Madsen
24/9 Besök på Tågerups gård
1/10 Klubbafton
22/10 Uppdrag för skand läkarbanken. Anneli Ringman
29/10 Projekt SOUNS, Camilla Fjätström
 
 
Foto: Jan Erik Mattson
Text: Inger Sundvall