Publicerad av Inger Sundvall den aug 10, 2019
Landskrona Glumslöv Rotaryklubb 
Veckobrev V34/2019
2019-08-06
 
Att jobba med ungdomar med diagnos/särskilda behov. Att förstå människor, deras olika sätt att agera mm i olika situationer
Engagerad föredragshållare Didi Kastenholt, lärare vid Rönnowska skolan i Helsingborg
 
”Ungdomar med speciella behov” Didi Kastenholt informerade med stort engagemang om sitt arbete på Rönnowska skolan i Helsingborg. Eleverna i Didis klass har olika neuropsykiatriska problem, vilket innebär att de har olika funktionsnedsättningar eller som Didi säger olika funktionsförutsättningar.
Många av eleverna har inte varit i skolan på flera år, de stannar hemma och många klarar inte av när det blir för mycket ljud och människor runt omkring dem. För att få eleverna att komma till skolan så handlar det om att ”bygga upp” elevens självförtroende och självtillit.
Det sker i små steg och börjar ibland med ett sms och kanske med korta besök i skolan innan man stannar hela skoldagen. När väl eleven kommit till skolan och känner sig trygg där kan också loven upplevas jobbiga- skolan blir då en fristad.
Undervisningen i skolan omfattar naturligtvis de vanliga skolämnena, men denna skola omfattar mycket av stöttning för en enskild elev och vägledning i olika sammanhang. Att lära de sociala koderna ingår också.
Många aktiviteter med olika studiebesök på företag men också fritidsaktiviteter ingår, men för att göra det möjligt för eleven att delta i alla nya aktiviteter så krävs vanligtvis många veckors förberedelser. Didi betonar vikten av att ge positiv förstärkning redan i början av dagen, beröm, och uppmuntran för att eleven skall känna sig sedd.
Att finna de olika elevernas vägar ut i livet innebär mycket förberedelser för den enskilda eleven, med bl a arbetsplatsbesök och ”prova på jobb”.
Det var mycket intressant att lyssna till Didi, det måste vara fantastiskt att ha en så engagerad lärare med sådan värme och glädje i sin uppgift. Jag tror inte att det var någon i åhörargruppen som tyckte att vi höll på för länge.
 
Närvarande 24 medlemmar 
Gäster
Diddi Kastenholt
Annika Wenermark
 
 
Övrigt/Information:
Per-Åke Svensson gratuleras till 70 år
Utbildning Club Runner 30/9, 1/10 och 3/10
 
Kommande Program:
10/9 Drivkraft ideell förening - Verenice Bengtsson
17/9 Egoföredrag Kim Madsen
24/9 Besök på Tågerups gård
1/10 Klubbafton
 
Foto: Jan Erik Mattson
Text: Jan Erik & Inger Sundvall