Publicerad av Inger Sundvall den nov 04, 2019
Landskrona Glumslöv Rotaryklubb 
Veckobrev v/44 2019
29 0kt 2019
 
Ikväll fick vi höra Camilla med assistans av Barbro berätta om vår klubbs Sounsprojekt i Sydafrika. Camilla har ju varit på plats och jobbat med infödda lärare och barn och redovisade här sina intryck.
 
Projekt SOUNS är vårt projekt i Sydafrika och ikväll berättade Camilla med assistans av Barbro om projektet. Projektet SOUNS är ett projekt som bland annat Landskrona Glumslöv stödjer. Camilla berättade om sina upplevelser som volontär i projektet i Sydafrika.
Camillas pedagogiska kunskaper och kunskap inom Montessoripedagogiken var mycket värdefulla för projektet. Många av lärarna i skolorna var inte utbildade pedagoger och hade inte alla kunskaper för att få barnen att fungera optimalt i skolsalen.
I skolorna saknades det dessutom undervisningsmaterial, det enda som fanns var planscher på väggarna som läraren använde vid sin undervisning.
Organisationen PEN stöttar lärare i förskolor och skolor i området kring Pretoria och Johannesburg. I Sydafrika finns ett uppdrag från regeringen att hitta metoder för att lära barn att läsa.
Camillas uppgift var att inledningsvis observera hur utbildningen bedrevs i olika klasser. I skolorna var det stora barngrupper och det kunde vara mer än 35 elever i ett klassrum. I en så stor elevgrupp är det självklart svårt att aktivera alla barn, speciellt i de lägre klasserna. I de mindre barnens klass hände det att vissa barn somnade under lektionstid. Men problemet var att det vanligtvis var mycket höga ljud och stim och stoj i klassrummet. Inte lätt att lära i en sådan skolmiljö. Den elev som var för aktiv och stökig i klassrummet straffades med att sitta med händerna ovanför huvudet och blev på det sättet synlig för alla i klassen.
Camillas observationer i klassrummen ledde fram till att Camilla föreslog att även de barn som läraren inte aktiverade måste på något sätt aktiveras.
Att föreslå förändringar i klasserna var inte helt lätt, då krävs det både ödmjukhet och diplomati. För att få verklig förändring behövs  den inhemska lärarens förtroende och vilja att testa nya idéer som föreslås. Camilla började i en av klasserna med att dela in barnen i mindre grupper.
I klassrummet gjordes det olika stationer med bland annat läsa/titta i böcker, Play-do lera, vattenstation, klotsar och mattaktiviteter. Stationerna med mindre grupper gjorde det lättare för läraren att arbeta effektivt med SOUNS vid station läsa. Resultatet blev bra, ljudnivån sjönk och barnen var aktiva och läraren fick möjlighet att på ett mer effektivt sätt arbeta med inlärning.
Förutom att observera i de olika klasserna åkte Camilla runt på olika ställen, bland annat till Winterfeldt township, och hjälpte lärarna att använda SOUNS material. En uppsättning av SOUNS material delades ut till varje lärare som också fick två utbildningstillfällen för att kunna använda materialet.
Robin Jones i Pretoria East RK är projektledare för projektet SOUNS och Robin sammanställer en rapport varje månad.
Läget för projektet den 1 oktober, när 14 månader av projekttiden gått är mycket positivt. 5000 barn har nu lärt sig läsa med hjälp av SOUNS material och av de 400 set som är framtagna är 159 set utdelade. Av projektet som är planerat för en treårs period är nu 40 % avklarat till 25% av den budgeterade kostnaden.
Mer om projektet finns att läsa på vår hemsida här.
 
Närvarande:
18  Medlemmar  1  Gäst, Hedda
 
Besök i andra klubbar:
Kerstin Christensson, Bjuv 28/10
 
Övrigt:
14/11 Kardinalen på besök
28/11 kl 18.30 Lundaspex på Statsteatern, Lund Pris 290 kr /person
Anmäl senast 12/11
 
Kommande program:
5/11 Birgitta Liljeqvist, Konstnär mm berättar
12/11 Gåsamiddag
19/11 Ta Sats och Integrationens konsekvenser
26/11 Årsmöte
3/12 Studiebesök på Spisa Smaker 3/12
10/12 Luciafirande
17/12 Skapande bildkonst, Anders Lindskoug
 
Text: Inger Sundvall
Bild Jan-Erik Mattsson