Vår vän och rotarykamrat Peter Pankko avled den 10 april efter en tids sjukdom.

Peter valdes in i klubben 1986 på klassifikationen Auditing service. Han var Partner och auktoriserad revisor i Mazars AB. När Peter kom med i klubben var SET, som företaget hette då, en lokal revisionsbyrå i Sydsverige. Peter blev företaget trogen i alla år och var med och utvecklade det till ett av Sveriges ledande revisionsföretag. Numera ingår bolaget i Mazars med verksamhet i 90 länder och med 42 000 experter. Peter var mycket professionell i all sin yrkesutövning och ett föredöme i sin yrkeskår. Han var mycket noggrann, skicklig och seriös. Många klienter berättar om en mycket positiv och hjälpsam revisor som oavsett uppdragets storlek alltid var djupt engagerad i problem och framtidsfrågor.

Han tjänstgjorde som en mycket omtyckt President för klubben år 2003/2004. Han och hans företrädare Sven Fagrell ledde ett förnyelsearbete inom klubben under sina år, som vi har stor glädje av fortfarande. Under många år var Peter sedan revisor i klubben och verkade då på samma sätt som i yrkesutövningen med att ställa de svåra frågorna allt för klubbens bästa.
 
Vi minns Peter som en person med stor yrkesskicklighet och integritet samtidigt som han var mycket positiv och hjälpsam. Han var en kär och trogen vän och kamrat i vår klubb som genomförde sina uppdrag med omtänksamhet. Peter var en mycket sann, trogen och omtyckt rotarian som tilldelades en PHF 2011.
 
Vi kommer ihåg honom som en lyssnande person med ett brett intresse för alla sorters verksamheter och berättelser. Ofta hade han väl genomtänkta funderingar och frågor kring ett nytt ämne som till exempel blivit föredraget honom i hans yrkesroll som Revisor eller under ett Rotarymöte.
 
Våra tankar går nu till Jeanette och barnen med familjer. Vi beklagar djupt förlusten av käre Peter och ger vårt varma deltagande i deras svåra sorg.
 
Jan Nimmermark
Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb