Vårt språkprojekt, Souns, tar nu sommarlov efter en härlig utflykt till Sofiero, där våra invandrarkvinnor fick lära sig lite mer om hur Sverige styrs, vår kungafamilj och deras historia.
Samtidigt kan jag meddela, att vi nu avslutat vårt projekt i Sydafrika. Vi har nu lärt 155 000 små barn att läsa och skriva med souns, men projektet fortsätter så, att de 1000 undervisningsset som finns utplacerade i skolor fortsätter att användas, så att ytterligare ca 30 000 nya  barn per år kan lära sig läsa och skriva. Så tycker jag att ett rotaryprojekt skall vara - hjälp till självhjälp.
 
Barbro Boström