En grupp bestående av Camilla, Ewa och Margareta, har bildat ett projekt, med syfte att hjälpa kvinnliga migranter, som är analfabeter, med integreringen i vårt svenska samhälle.

Verksamheten har en handfull elever, verksamheten gör skillnad och är uppskattad av såväl deltagare som volontärer. Projektet sker i samarbetet med Albins folkhögskola som slussar elever till projektet genom TIA (Tidiga Insatser för Asylsökande).

Efter att ha lärt sig läsa och skriva kan eleverna gå tillbaka och fortsätta sin utbildning hos Albins Folkhögskola.

Camilla kommer att utbilda de personer som kommer att hålla i denna utbildning i Montessori pedagogiken, som användes vid vårt Globala Projekt Souns.