Den 9 mars träffades klubben för uppföljning av Sounsprojektet som pågått sedan 2018 och för information om ett nytt spännande och angeläget Rotaryprojekt med start till hösten.
 
Souns är en metod för att lära sig läsa och skriva. Metoden har tillämpats på för- och grundskolor i Sydafrika. Sedan projektets start 2012 har 20 000 barn lärt sig att läsa och skriva genom metoden.
 
Souns är en metod där bokstäver, som tillverkas i en 3D-skrivare*, används som element för att bygga och ljuda sig fram till ord. Metoden går ut på att koppla ihop bokstäverna med dess ljud och inte namnet på bokstaven. De utskrivna bokstäverna är taktila, barnen kan känna bokstäverna, stoppa dem i munnen, lukta på dem. Till materialet används även bilder, eller föremål, på det som ljudas. Metoden Souns, som bygger på montessoripedagogik, utvecklades i USA av Brenda Erickson.
 
Det är viktigt att lektionerna innehåller lek och inspiration. Bokstäverna kan till exempel stoppas i en påse så att barnen kan få känna sig fram till vilken bokstav det är och ljuda sig fram till detsamma.
 
Projektet i Sydafrika är förlängt med ett år på grund av coronapandemin eftersom en stor del av verksamheten innevarande år inte kunnat genomföras enligt plan.
 
Nu skall denna metod användas, i ett samarbete mellan de två Landskronaklubbarna och HELA ideella** – Landskrona; för att lära kvinnliga migranter att läsa och skriva. Ett lokalt initiativ, signerat Ewa Winqvist. Projektet bygger på volontärer och alla är välkomna att vara med.
 
Det lokala projektet fick pausas våren 2020 på grund av pandemin men nu tar Rotary- klubbarna i Landskrona*** tillsammans med stöd från HELA ideella ett omtag och startar utbildningsgrupper till hösten 2021. Projektet kommer att använda montessorimaterial och ledas av Camilla Fjätström.
 
Eleverna, som kommer från olika delar av världen, har behov av att lära sig läsa och skriva. Genom att delta i projektet erbjuds kvinnorna en möjlighet till förkovring under tiden de väntar på besked om uppehållstillstånd och därmed en plats på SFI (svenska för invandrare).
Projektet kommer att följa skolans terminsuppdelning med verksamhet fyra dagar i veckan med en gruppstorlek på upp till 7 deltagare och två ledare.
 
Kontinuitet är viktigt – för eleverna och projektet. Det blir en trygghet för eleverna som under pilotprojektet lärde sig att bygga och läsa tre och fyrstaviga ord.
 
Under projektet kommer de båda Landskronaklubbarna att samarbeta. Alla som vill är välkomna att vara med – som pedagog, administration, vad som helst. Den som vill vara med och utbilda kommer att få utbildning av Camilla Fjätström innan arbetet startar. HELA ideella kommer att hjälpa till med rekryteringen av elever.
 
Genom souns-metoden bygger deltagaren ord och ljudar innan de börjar läsa. Under lektionerna tittar deltagarna på bilder och namnger. Eleverna bör kunna några ord innan utbildningen startar – så att de kan kommunicera hjälpligt för att tycka det är kul att vara med på lektionerna.
 
Det finns många fördelar med projektet som har stor utvecklingspotential. Allt från att deltagarna får en kontinuitet och ett sammanhang i Sverige med möten som möjliggör erfarenheter om svensk kultur och ökat självförtroende. Att knäcka koden för att läsa är en fantastisk känsla – oavsett ålder.
 
I en förlängning skulle projektet kunna bidra till att avlasta SFI så att de grupperna inte blir för stora och för att fler skall kunna dra fördelar av projektet.
 
*Till projektet i Sydafrika skrivs bokstäverna ut i samarbete med Pretoria East Rotary Club.
**HELA ideella är en paraplyförening för föreningar och organisationer i Landskrona.
***Landskrona-Citadell Rotaryklubb, kontaktperson Anders Ekblom och Landskrona- Glumslöv Rotaryklubb, kontaktperson Camilla Fjätström.
 
Varmt tack till kvällens föredragshållare Barbro Boström och Camilla Fjätström.