Den 17–18 mars 2023 arrangerade Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb – RYLA Landskrona – med stöd av distriktets RYLA-kommitté. Det blev två fantastiska dagar med ungdomar från Helsingborg i norr till Svedala i söder. Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb, som firar 40 år till hösten, har all anledning att känna tillförsikt inför framtiden. ”Wow, vilka fantastiska ungdomar, jag är så glad över att få vara med!” berättar Dan Haglund, president, som deltog i ett panelsamtal under lördagen.
 
 
RYLA arrangeras för ungdomar mellan 17 och 20 år och riktar sig till kandidater med utvecklingsbara ledaregenskaper. Fokus är ledarskap, personlig utveckling och gott samhällsmedborgarskap. Under programmet fick deltagarna utforska sina styrkor och svagheter i en rad praktiska team- och ledarutvecklingsövningar. De tränade sina ledarfärdigheter genom interaktivt lärande och deltog aktivt i diskussionsgrupper. Under lördagen arrangerades ett panelsamtal med särskilt inbjudna gäster som generöst delade med sig av sina ledarskapserfarenheter och lärdomar.
 
 
RYLA står för Rotary Youth Leadership Awards och har varit ett program inom Rotary International sedan 1971. Rotary ser ett främjande av ungdom som en viktig angelägenhet. Ett av målen med RYLA är att vidareutveckla ansvarsfull och effektiv ledarskapskompetens hos ungdomar som har ett ideellt engagemang och vill bidra till samhällets utveckling.
 
För att kunna delta krävs det att någon (lärare, släkting, bekant) anser att ungdomen i fråga har utvecklingsbara ledaregenskaper och nominerar vederbörande. RYLA är öppen för alla, både anhöriga till Rotarianer som för andra ungdomar. Rotarianer, föreningsaktiva, rektorer och lärare uppmanas att nominera kandidater till kommande kurser.
 
”Jag är så otroligt stolt över engagemanget i arbetsgruppen bakom RYLA Landskrona. Den här typen av program är viktiga för ungdomar som vill arbeta med sitt ledarskap, göra skillnad och knyta värdefulla vänskapsband”, berättar Leila Khammari, initiativtagare till årets genomförande i Landskrona.
 
 
Hon fortsätter: ”Mig veterligen är det andra året elever från Öresundsgymnasiet deltar. Det är en fin möjlighet att stadens Rotaryklubbar tillsammans med Öresundsgymnasiets skolledning och lärare arbetar fram en metod för att bygga broar mellan skola och arbetsliv. Ungdomarna är fantastiska och vi lär oss mycket av varandra när vi bjuder in dem till våra nätverk."
 
Länk för mer information.
 
Särskilt tack till: Ursula Eldh med personal och Hermods i Landskrona
Inbjudna gäster: Ulf Bingsgård, Annika Skoglund, Per-Olov Karlsson och Dan Haglund
RYLA-kommittén: George Smidelik, Nathalie Reinholds, Anthony Várady, Magnus Anderson och Leila Khammari