Publicerad av Stefan Bertryd den jul 02, 2019
                       2019-02-07

Landskrona Glumslöv Rotaryklubb 2019-2020

Jag ser med ödmjukhet fram emot det arbete som ligger framför oss. Med flit och engagemang kan vi tillsammans förändra och göra världen lite bättre.
Temat för detta Rotary år är Rotary connects the world.
 
Vision
Min vision är att vi skall trivas och glädjas tillsammans.
 
Mål
 • Att inspireras av varandra och engagera till kommitéarbete.
 • Att marknadsföra Rotary och synas i samhället.
 • Att synliggöra den lokala klubbens engagemang i samhället
 • Att värva nya medlemmar med fokus på föryngring och jämnare könsfördelning.
 • Att informera och uppmuntra medlemmar att utnyttja det utbildningsprogram vi har att tillgå.
 • Att under året fördjupa samarbetet med Glostrup-Vestegnes Rotaryklubb, Danmark.
 • Att verka och göra en insats lokalt och fortsätta stödet till den lokala bröstcancerföreningen Pärlan.
 • Att inspirera ungdomar, till exempel genom Rotary aktiviteter, till att lära känna vad Rotary står för och bilda en grogrund för klubbens fortlevnad.
 • Att lägga en långsiktig plan för barnhemmet Talje Home i Syd Afrika,
 • Att fortsatt stödja arbetet med SOUNS i Sydafrika.
 • Att samarbeta med och besöka andra klubbar.
 • Att ge och ta konstruktiv kritik, som skall syfta till att vi fördjupar och förbättrar vårt samarbete.
 • Att utnyttja och praktiskt använda yrkesnätverket t ex i samarbete med andra klubbar.
Dessutom följer vi naturligtvis det strategidokument som upprättats för vårt distrikt.
 
Tillsammans fungerar kugghjulen, inget kugghjul snurrar ensamt, alla behövs.
 
Glumslöv 2 juli 2019
Stefan Bertryd
President 2019-2020