Landskrona Glumslöv Rotaryklubb 2018-07-03                               

Idag är början på Rotary året 2018-2019, och början på vårt arbete i det nya styrelsen. Idag är dagen då vi fortsätter det arbete våra företrädare lagt grunden för, och förbereda oss för det arbete som ligger framför oss.

Temat för detta Rotary år är Inspiration, vilket innebär att vi inspirerar oss själva och andra.

Det har kommit fram att de som kan föra klubben vidare är de klubbmedlemmar som är inspirerade, våra medlemmar med många olika erfarenheter. Jag hoppas allt kan leda till ett inspirerande och spännande år.

Vision

Min vision är att vi fortsätter det arbete mina förträdare så fördelaktigt genomfört.

Mål

Det ska vara engagerande, inspirerande och kul att vara med i Rotary.

 • Att minst 75 % av medlemmarna skall vara engagerade i någon uppgift, genom att bla ingå i kommittearbete.
 • Att synliggöra den lokala klubbens engagemang i samhället
 • Att kontinuerligt värva nya medlemmar där fokus är föryngring och jämnare könsfördelning
 • Att våra medlemmar får ta del av det utbildningsproram vi har att tillgå via disktriktet.
 • Att under året samarbeta med Rotaryklubben i Albertslund Glostrup, Danmark.
 • Att varje år göra en samhällsinsats på ”hemmaplan” själv eller i samverkan med andra klubbar.
 • Börja en Rotaract klubb för att få ungdomar intresserade i Rotaryarbetet, och samtidigt få en innehållsrik fritid.
 • Fortsatt internationellt arbete med barnhemmet Talje Home i Syd Afrika,
 • Engagerat  arbete i de globala internationella arbetet SOUNS, vilket innebär utbilda i att undervisa i konsten att lära sej läsa, även detta i Syd Afrika
 • Att utnyttja och praktiskt använda yrkesnätverket t ex i samarbete med andra klubbar.
 • Att fortsatt ha intressanta föredragshållare.

Dessutom följer vi naturligtvis det strategidokument som upprättats för vårt distrikt 2015-2020

Tillsammans fungerar kugghjulen, inget kugghjul snurrar ensamt, alla behövs.

Glumslöv 3 juli 2018

Margareta Robinson

President 2018-2019