Rotary Youth Leadership Awards – RYLAADVANCED

Är du intresserad av ledarskap? Vill du utveckla dina ledarfärdigheter, träffa erfarna ledare eller diskutera ledarskap? Vill du lära känna dina styrkor och svagheter, bygga personliga nätverk och skaffa vänner för livet?

RYLAADVANCED är ett kvalificerat ledarskapsprogram för unga vuxna och kommer att arrangeras i Helsingborg våren 2021.

RYLAADVANCED är en av Rotarys satsningar på unga. Rotary som världsomspännande organisation ser ett främjande av personer i början av sin yrkeskarriär som en viktig  angelägenhet. Kursens mål är att vidareutveckla en ledarskapskompetens som är ansvarsfull och effektiv.

Utbildningen består av:
- introduktionsträff lördagen den 6 mars - 3 digitala seminarier á 3 timmar
- avslutning lördagen den 8 maj.

Ansökan
Ansökningsperiod 11 - 24 januari 2021

Kontakt RYLA-kommittén Anthony Várady anthony@varady.se 076-020 47 17

Klicka här för att veta mer=>