Den 13 april gästades klubben av Karl-Erik Grevendahl, Karl-Erik Grevendahl Development. Karl-Erik är född och uppvuxen på ett lantbruk på Söderslätt intill en by som heter Västra Grevie. Karl-Erik är rotarian och kommer att vara AG för de 13 Malmöklubbarna under kommande verksamhetsår. Med lång erfarenhet av ledarskap, personal och miljöfrågor driver Karl-Erik Grevendahl idag bland annat ett antal nätverk. Ett av nätverken är Landskrona Miljöforum som firar 10års-jubileum i år.
Under kvällen fick vi bland annat höra om Högni Hansson, tidigare miljöchef i Landskrona stad, och hans, ibland kontroversiella, arbete för miljön i kommunen. För 30 år sedan stod miljö mot industri och debatten var starkt polariserad. Idag finns ingen motsättning – snarare ett samförstånd – om att miljöfrågan och hållbarhetsperspektivet måste vara med från start för lyckade affärer. Högni tog initiativ till det som idag är Landskrona Miljöforum. Efter ett par vändor och trevande försök att hitta ett bra format i kommunen kontaktades Karl-Erik som hade två önskemål: 1. Att företagen själva betalar för tjänsten och 2. Att forumet är fristående från kommunen. Kommunen är alltid inbjudna till forumets träffar. Forumet startade med ca 10 företag. Idag är 25 företag medlemmar. Allt från livsmedel, avfall, rengöring till tryckeri, plast, energi och varvsindustri.
 
Ett av medlemsföretagen Befesa ScanDust, som är ett återvinningsföretag med fokus på återvinning av filterstoft som uppstår vid tillverkning av rostfritt stål, har åtalsanmälts av både kommunen 2015 och länsstyrelsen 2016. Företaget, som omstrukturerats, har gått från miljöbov till framgångsrikt företag med fokus på miljö.
 
Arbetet i Landskrona miljöforum tar avstamp i Sveriges miljömål (15 mål eller visioner som nu blivit 16 stycken). Endast ett av målen, 5. Skyddande av ozonskikt, har möjlighet att realiseras inom en tioårsperiod. Två länder som ofta lyfts fram som miljöbovar är samtidigt länder som kommit långt med att utveckla miljövänlig teknik: Kina och USA. Karl-Erik lyfter även länder som Tyskland och Nederländerna.
 
Alla verksamheter genomför en miljöprövning. Landskrona Miljöforum har medlemmar som enligt Miljöprövningsförordning (2013:251) är tillståndspliktiga i två kategorier: Tillståndsplikt A – mark- och miljödomstol och Tillståndsplikt B – länsstyrelse. Tyvärr tog handläggningstiden upp emot 3 år (!) varför en delegation träffade dåvarande närings- och innovationsministern Mikael Damberg för att uppmärksamma frågan som kommit att bli en konkurrensnackdel för Skåne.
 
Karl-Erik lyfter även de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – och hur viktigt det är att även ur ett miljöperspektiv förhålla sig till dessa för att skapa möjligheter och grunda för hållbar utveckling. Nästa steg i en spännande utveckling är att tänka utveckling i symbios och cirkulära system. Här har Karl-Erik och Landskrona Miljöforum sneglat på Kalundborg Symbiosis i Danmark där Europas första system, grundat 1972, för att arbeta i symbios finns. Kort och gott innebär det att avfall från ett företag blir en råvara för ett annat. Det innebär även att avfallsbegreppet utmanas och behöver definieras om.
 
Det är, efter Karl-Eriks föredrag, lätt att konstatera att Landskrona Miljöforum tjänat näringslivet och staden väl under de tio år som förflutit. Lika lätt är det att föreställa sig forumets syfte för kommande tio år och att fler företag med produktion, kanske även tjänsteföretag, kommer att ansluta sig. Med det perspektivet har det viktiga arbetet i Landskrona Miljöforum bara börjat.
 
Stort tack till Karl-Erik Grevendahl för ett intressant föredrag! Varmt välkomna till strategikvällen den 20 april.