Rotary – en hållbar organisation?

Kalenderårets första Rotarymöte rivstartar med tema hållbarhet. Kvällens gäst Ulf Bingsgård är inkommande distriktsguvernör (DGE) tillika ’chair’ för distriktets hållbarhetskommitté, Rotary Sustainability Distrikt 2390.

Från den 1 juli 2021 kommer "Supporting the environment" vara ett av sju fokusområden för Rotary:
 • Främja fred
 • Bekämpa sjukdomar
 • Tillhandahålla rent vatten
 • Rädda livet på mödrar och barn
 • Stödja utbildning
 • Få lokala ekonomier att växa
 • Hållbarhet (ny)

Hållbarhet/Sustainability bygger på samverkan mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Arbetet kommer att utgå från parollen Rotary Sustainability Distrikt 2390 – alla skall med:
 • kompetensutveckling och kunskapsspridning genom intercitymöten och tips till klubbarna om föredragshållare
 • vara drivande för och genomföra större projekt globalt genom Rotary
 • genomföra mindre projekt lokalt, kanske i samarbete med lokala aktörer
 • arbeta för att hållbarhetsfrågan lyfts inom Rotary i ett större perspektiv
 • lyfta fram lokala exempel som kylskåpsprojektet i Ystad, https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot19_02/28/

Möjligheterna är många

Genom Rotary Sustainability Distrikt 2390 skapas, eller förstärks, möjligheter för att utveckla klubbens arbete och bidra till ett utbyte inom distriktet och övrig Rotaryvärld. Frågorna är många och intressanta för fortsatta samtal och arbete:
 • Hur kan vi människor att träffas och bli än mer kreativa – Rotary har plattformen – hur kan vi aktivera upp vårt nätverk?
 • Hur kan vi fortsätta stötta utlandsfödda i att lära sig svenska?
 • Möjligheter att synliggöra Rotarys hållbarhetsarbete? Tänk om var Rotarian planterar ett träd. Det skulle kunna bli en hel park utanför ESS i Lund.
 
Den sociala hållbarheten är ett område som Ulf Bingsgård tycker är särskilt spännande – ett område som har helt med människor att göra. En vision, som är på väg att realiseras, är en Rotaryklubb i Rosengård. Lär mer på klubbens Facebook-sida: @RotaryRosengard, eller läs mer här: https://rotary2390.se/Stories/ny-satellitklubb-p%C3%A5-roseng%C3%A5rd
 
Vill du veta mer eller delta i distriktets hållbarhetsarbete? Den 27 januari arrangeras ett öppet föredrag med Ulf Bingsgård för den som vill vara med. https://rotary2390.se/event/faktakoll-klimatdebatten/