Vad händer i världen – egentligen?

Ett uppskattat och välkommet återseende som numera kan betraktas som en tradition – det årliga besöket av Hans Wallmark, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Moderaterna, tillika vice ordförande i riksdagens Utrikesutskott. Wallmark bjöd på ett mycket fartfyllt föredrag när han under 30 minuter tog oss med på en världsomspännande resa.
 
Vi startade resan i Riksdagen, vars arbete corona-anpassats så att endast 55 ledamöter deltar vid beslut i kammaren. Samtliga ledamöter går omlott i kammaren och är således i tjänst, och kan så vara, eftersom en riksdagsledamots verk till största del sker när det är debatter och frågestunder i kammaren, utskottsarbete och där tillhörande förberedelse.
 
Därefter fiktiv inflygning till ett stabsmöte som vanligen arrangeras veckovis där Wallmark och politiska medarbetare behandlar veckans händelser. Dessa stabsmöten är ca 60 minuter långa och börjar alltid med rapportering av medialäge och kommunikationsfokus. Aktuella händelser under perioden som, med anledning av Wallmarks politiska uppdrag, särskilt berör utrikespolitik, säkerhets- och försvarsfrågor:
 
Försvarsförhandlingarna: Vart femte år fattar Sverige beslut om landets försvarsinriktning. I år är det dags att fatta beslut för kommande inriktning som kommer att vara 2021 till och med 2025. Arbetet har varit omfattande och påbörjades för drygt tre år sedan då regeringen utsåg en försvarsberedning med representanter från riksdagens åtta partier. Regeringen, med samarbetspartier, kommer lägga fram en försvarsproposition till riksdagen i mitten av oktober. I grunden är partierna överens om vad som behöver göras – men inte om vilka resurser som behövs…
 
Turkiet: Vi fortsätter vår resa till Turkiet som orsakar oro med sin oljeborrning i Medelhavet i samarbete med bland annat Ryssland. Grekland och Cypern argumenterar för sanktioner som EU balanserar gentemot Turkiet som idag hyser 3,6 miljoner människor från Syrien som skulle kunna börja röra sig mot Grekland. Således utövar Turkiet ett stort flyktingtryck mot EU som EU i sin tur försöker kompensera Turkiet för ekonomiskt.
 
I vårt närområde är det också väldigt händelserikt.
 
Belarus*: Regimen Alexander Lukashenko, som utropade sig själv som segrare efter ”presidentvalet” den 9 augusti, har blivit starkt ifrågasatt av landets befolkning. Med en opposition som inte har förutsättningar att verka  och en auktoritär regim med en fullfjädrad säkerhetspolis – som heter KGB – har det Belarusiska folket strömmat ut i stad och på landsbygd för att, på ett fredligt och folkligt sätt, manifestera sitt missnöje och samtidiga önskan om att återupprätta Belarus egna identitet.
 
*Belarus hette tidigare Vitryssland men efter önskemål från såväl regimen Lukashenko som oppositionen har landet bytt namn för att inte uppfattas som en rysk enklav. En namnändring som Sverige accepterat.
 
Ukraina: En ständigt pågående konflikt i Europas närhet med den illegala annekteringen av Krim genomförd av Ryssland 2014 och ett pågående krig från Rysslands sida mot östra Ukraina.
 
Ryssland: Inspektionen mot kemvapen har, med bland annat laboratoriestöd från Sverige och Frankrike, konstaterat att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj förgiftats av nervgiftet Novitjok. Det här är allvarligt i flera dimensioner. Dels att den ryska regimen öppet är beredd att ta sina regimkritiker av daga. Dels att kemvapen används trots att Ryssland signerat avtal med andra länder för att inte använda kemvapen på detta helt oförsvarbara sätt.
 
Vidare till Folkrepubliken Kina och Hongkong: i slutet av juni 2020 godkände partikongressen i Kina användandet av de så kallade säkerhetslagarna i Hongkong. Det har sedan dess lett till gripanden, trakasserier av oppositionsföreträdare och inställt val. Dessa trakasserier sprider sig och drabbar nu även medborgare bosatta i andra länder med motiveringen att den som ifrågasätter händelseutvecklingen i Hongkong gör sig skyldig till lagbrott. Flera bedömare anser att det som drabbar Hongkong idag kommer att drabba Taiwan i morgon. Denna lilla ö i Taiwan, en utbrytarrepublik från Kina, har etablerat sig som en framstående nation med stort kunnande inom ekonomi, teknik och vetenskap. Taiwan är förmodligen den nation som även klarat coronapandemin bäst i världen.
 
Tankesmedjan PEW Research genomför årliga undersökningar för hur länders befolkning ser på Kina och det kinesiska ledarskapet. Den visar att det går fort ner när det gäller sympatier för regimen. Sveriges invånare har nu så lågt förtroende så att det endast finns ett land som hyser större misstro – Japan.
 
Kina är en enpartistat varför det är svårt att riktigt veta var stat, parti, företag och akademi börjar. I väst ökar misstanken för 5G och direktinvesteringar där kinesiska företag används för fientliga uppköp och kontroll av egna medborgare. Det är som om ett eget nät vävs för spionage.
 
Och nu över till USA: President Trump, som hade de ekonomiska nyckeltalen med sig in i decenniet har inte hanterat pandemin väl. Presidenten har nu dessutom konstaterats smittad med Covid-19 och debattklimatet är mer polariserat än någonsin med ett andra presidentval på raken som verkar ha vaskat fram de två minst populära kandidaterna. Det politiska läget påverkar relationen med Europa men framförallt riskerar klimatet i USA att hota demokratin och vara irreversibelt för lång tid framöver. En effekt av åratal av motsättningar som präglat amerikansk politik.
 
Det finns så många, otroligt viktiga händelser, som bara sker och hamnar i skymundan för att det är så mycket som händer. Till exempel sker nu stora förändringar i Mellanöstern där ett flertal arabländer slutit fred och upprättat diplomatiska förbindelser med Israel. Nu förenas ”sunniländer” mot ”shialänder” – en förskjutning som kommer påverka området för lång tid framöver.
 
Tillbaka till Östersjön och Estoniakatastrofen som kommit i daga efter en dokumentär där nya uppgifter om skrovet kommit fram. Viktigt att få fram information om hur de inblandade länderna resonerar för att undvika mytbildning och ryktesspridning. Den senaste informationen kan således mycket väl leda fram till att en ny utredning tillsätts.
 
Jorden runt på 30 minuter – fart, fläkt och mycket innehåll. Mycket att vara tacksam över och mycket att ta på allvar.
 
Mycket välkommet besök och uppskattat föredrag!
 

Tack alla för en fin kväll och på återseende den 13 oktober.