Walk for Rotary, Souns, HELA ideella

Under Rotary-veckan den 19–25 april utmanade Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb Landskrona-Citadell Rotaryklubb.

43 promenader á 100 kr inbringade 1 800 kr från Landskrona-Citadell Rotaryklubb och 2 500 kr från Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb. Insamlade medel skickas av respektive klubb till den årliga fonden.

Det blev en spännande dragning med fina priser i form av presentkort på från Olofsson och fotoboken Hildings bilder.

Klicka här för att läsa mer om Sounsprojektet och HELA idella

Sounsprojektet

Camilla Fjätström, projektledare för Landskronaklubbarnas gemensamma projekt Souns, gav en lägesuppdatering inför höstens arbete. Projektet kommer att drivas i samarbete med HELA ideella. En stor del i projektets framgång är dess volontärer. Rekrytering av volontärer kommer att påbörjas under försommaren.

Projektet behöver positiva och intresserade personer som kan engagera sig för att hjälpa fler kvinnor att lära sig skriva och läsa enligt en särskilt framtagen metod som bygger på montessoripedagogik. Alla som hjälper till får undervisning och vägledning i hur metoden fungerar. Volontärer behövs även för hjälp med en del administration.

Undervisning kommer att ske i Landskrona, kl. 10:00–12:00, tisdag till fredag varje vecka. Projektet följer skolterminen. Kontakta Camilla Fjätström om du vill hjälpa till som volontär eller om du vill veta mer om projektet.

HELA ideella

Tecknade överenskommelser finns på olika nivåer mellan regering, region och kommun och civilsamhällets representanter. I Landskrona finns HELA ideella som är en idéburen paraplyorganisation för föreningar och organisationer som verkar för att lyfta civilsamhället genom olika projekt, tankar och idéer. Samarbetet bygger på sex principer: dialog, kvalitet, långsiktighet, mångfald, självständighet och oberoende; öppenhet och insyn.

Vägen till HELA ideella startade 2016 med en liten aktivitetsmässa i Idrottshallen, Karlslund. Syftet var att erbjuda prova-på-aktiviteter och för att visa upp föreningslivet; ett bra sätt att visa upp verksamheten för allmänheten. Det visade sig dock vara lika viktigt för utställarna som fick kontakt med varandra. Året efter, 2017, genomfördes ett antal dialogmöten inför aktivitetsmässan för att utveckla densamma. För varje dialogmöte stärktes banden och HELA ideella formades samma år med stöd av Hyresgästföreningen, jämlikt.nu och staden. 2019 bildades paraplyföreningen HELA ideella formellt. Idag, 2021, är 43 föreningar medlemmar, varav Landskronaklubbarna är två av dessa. Syftet med medlemskapet är, förutom samverkan, tillgång till lokaler för Souns-projektets utbildningsverksamhet.

Sedan 2019 arbetar HELA ideella strategiskt med Agenda 2030. År 2020 fick HELA ideella finansiering från DELMOS, som beviljade 2 miljoner. Finansieringen gjorde det möjligt att anställa personal och öppna upp två förenings- och medborgardrivna mötesplatser på Öster och Karlslund.

Idag finns det en kulturell verkstad för mellanstadiebarn som målar, vill lära sig spela ett musikinstrument eller andra aktiviteter. Pandemianpassade aktiviteter som allsångståg i pride- skrud och mycket, mycket mer! Dessutom har HELA ideella visat sig vara en bra portal för föreningar som vill etablera sig i staden.

Tack till Helena Rasmusson, som bland annat är initiativtagare till Öppet Glumslöv, för ett intressant föredrag!