Buyiga Island – en ö utan vatten

Kristian Rankloo, som besökte klubben för andra gången, började med en tillbakablick. Första gången Kristian gästade klubben var det för att berätta hur Help at Hand startade
2013. Hur har det gått för barnen på Filipinerna och i Uganda – vad har hänt?

Sedan starten har Help at Hand hjälpt ca 10 000 barn på Filipinerna med utbildning. Ett 25-tal av barnen lever på, eller i anslutning, till soptippen. Help at Hand supporterar 20-talet
ungdomar med högre utbildning. De har klarat sig väl fysiskt under coronapandemin men den psykiska påfrestningen är stor. Kristian berättar om en ung nyutexaminerad civilekonom
som idag arbetar på ett japanskt företag vars policy är att de anställda skall arbeta hemifrån under pandemin. Soptippen är som en stor kompost och där bor familjen med sex personer i
en hydda på 9 kvadrat. Isolerade sedan nedstängningen i mars 2020. Det är trångbott, 35-grader varmt och svårt att få arbetsro.

I Katwadde, söder om Masaka i Uganda, byggs nu Colorama Help at Hand School som beräknas bli klar våren 2021. Den är ritad av en arkitektbyrå i Malmö och skall, när den är
klar, rymma 400 elever. I norra Uganda finns ett torrlagt område som heter Karamoja. Undersin resa i Uganda fann Kristian en skola i en by med namn Lopei byggd av en svensk, utan
elever. Frågan alla ställde sig: Var är eleverna? 


Help at hand har även startat aktiviteter i slumområden i Kampala för flickor som råkat illa utmed syfte att få tillbaks dem till de byar de kommer ifrån i Karamoja för en säkrare tillvaro.

Burlöv-Karstorps Rotaryklubb, där Kristian är medlem, har studerat FNs globala hållbarhetsmål och kommit fram till att undersöka det sjätte målet lite närmare. Tillgång till
rent vatten och sanitet för alla gör det möjligt att uppfylla många fler hållbarhetsmål, till exempel: ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet.

 

För oss kan det vara svårt att förstå vad det innebär att leva utan rent vatten. För många i Uganda och för alla invånare på Buyiga Island är det vardag.
 
Under våren och sommaren har det varit många utbrott av kolera i Karamoja. Bakterierna sprids lätt i vattendrag där djur dricker och uträttar sina behov omväxlande med personer
som gör rent utrustning till mammor som skopar upp vatten ur pölarna till sina barn.
 
Skolan i Lopei, Karamoja, som var tom på elever förser nu, tack vare Help at Hand, 1 000 barn med vatten – och utbildning. Ytterligare sex brunnar har borrats under sommaren och förser nu 12 000 barn med rent vatten i Iriiri, Karamoja. Nu har barn druckit friskt, rent vatten för första gången. De lite äldre hade inte druckit rent vatten på 10 år. Tänk den känslan!
 
Uganda, som är en inlandsstat i Östafrika, har ca 42 miljoner invånare. Mitt i ett träskområde, ca 5 mil fågelvägen från huvudstaden Kampala, ligger Buyiga Island. En ö utan vatten. Vägen går via träskmark. Under regnperioden går det att staka sig fram med kanot, under torrperioden dras kanoterna fram i lera. Det är fattigt men ingen misär som i slummen. Det är bördigt. Öborna odlar grödor men de samarbetar inte för framgång.
Misstänksamheten mot varandra är hög vilket gör att grödorna säljs till inköpare långt under marknadspris. Öborna förblir fattiga, de flesta har inte råd att lämna ön och har aldrig sett något annat.
 
Skola finns på ön – men eftersom rent vatten saknas finns inga lärare. Sjukhus finns men läkare, sjuksköterskor och mediciner saknas. Nästan alla har problem med hälsan. Kolera, tyfoid och malaria ställer till det. 70 procent av alla 16-åringar är gifta och har ett barn. De kommer inte från ön. De har ingen chans till utbildning.
 
Ön har tre vattensamlingar som skall förse minst 19 000 personer och kreatur med vatten. I mitten på ön är det 45 m till grundvattnet. Slagruta används som metod för att hitta lämpligt ställe för brunnsborrning/grävning. Brunnarna grävs av lokala entreprenörer med spade och hink och muras upp allt eftersom för att förhindra att brunnsväggarna kollapsar.
 
Nu vill Help at Hand bygga 5 brunnar på ön á 50 000 kr. Pengar till en (1) brunn saknas för att målet skall vara nått.
Med vatten på ön finns vatten att tillgå på skolan. Finns det vatten på skolan går det att rekrytera lärare. Kristian har god kontakt med Matyama Frederick som är Commissioner of Education i Uganda tillika Rotarian. Matyama har lovat lärare – om det finns vatten.
 
Vill du vara med? Swisha till Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb.
Skanna gärna bifogad QR-kod och ange valfritt belopp.
 
Tack alla för en fin kväll och på återseende den 6 oktober.