58 Ludorf street Bela Bela (Warmbath) Ca 22 mil norr om Johannesburg.
 
Bakgrund
Mrs. Joan Grissel - past president Warmbath RK tog hand om en 2- årig pojke som fadern hade misshanlat fysiskt och psykiskt. Det blev starten till barnhemmet genom att Joan köpte ett hus den 1/9 1999 som sedan byggs om,
Ett hundratal barn har passerat sedan starten.
 
Dagsläge
 I dag tillhör barnhemmet Department of Health and Welfare,
Landskrona Glumslöv RK med finansiellt stöd av Oak Foundation m.fl. har förutom ekonomiskt stöd med sitt engagemang bidragit till att institutionen mer och mer accepteras av samhället och Sydafrika.
Stödet från allmänheten innebär att personal från Talje kan hämta från olika affärer och producenter matvaror med kort datum, oftast frukt, grönsaker och bröd vilket innebär en besparing av driftskostnaderna.
Det finns en kraftfull och väl fungerande styrelse:
Ms. M. Nel – chairperson - affärkvinna
Mr. J Enslin – V. chairperson  - affärsman
Ms L. Lubbe – treasurer- pastor
Ms.J. Crous – Theologist 
Mr. J Adam – Educartor
Driftspersonal:
Projektmanger: Erica van Zyl
Övrig personal
2   social worker
2   personal assistans
2   rotating supervisors
4   rotating housemothers
18 rotating caregivers
2  laundry attendants
2  cooks
Beläggning
48 barn (12/ 29 2018)
Landskrona Glumslöv RK engagemang i Talje Home
 
Past president Ingrid Söderberg besökte Joan Griessel och Talje Home första gången 2006 och blev mycket engagerad. Hon har sedan dess bakat och sålt kakor, ordnat fester mm för att samla in pengar till Talje Home.
Hennes engagemang medförde att när jag fick frågan från Oak Foundation om jag hade något projekt som jag ville stötta föreslog jag Talje Home istället för kvinnogrupper i Zambia.
Jag bad Oak Foundation skicka pengar till vår klubb att insättas på ett dollarkonto tills de skulle användas. Dels för att jag inte ville ha pengarna i mitt namn och dels för att klubben skulle få kredit för humanitärt bistånd. Villkor var att jag svarade för att pengarna kom dit de skulle och att jag reste ner och besökte Talje Home. Självklart skulle Ingrid följa med.
Vi har hälsat på hemmet och tillsammans med personal och byggmästare sett vad som gjorts och kunde konstatera att pengarna använts väl.
Vårt engagemang har medfört att Talje Home har fått nya tak, fönster somliga behövde bara målas vilket har gjorts, utbyggnad så att tvättrum kunde inrättas. Personalrum, sovsal och framför allt nya badrum till både flickorna och pojkarna. Allt är målat och vid behov kakelsatt. Välfungerande skydd ute och inne.
Utvändigt har man lagt plattor, asfalterat och lagt nytt gräs.
Ett lyckat resultat har uppnåtts beroende på att pengarna betalats ut efterhand som byggnationen fortskred och slutbetalades sedan resultat kontrollerats på plats.
Vid vårt besök träffade vi personal, styrelse, byggmästare och Rotaryklubbens medlemmar m.fl. Vi blev även intervjuade av lokal pressen.
 
 
Nu är barnhemmet erkänt som en statlig institution varför staten tar ansvar för driften i fortsättningen. Dock saknas pengar för fortsatt utveckling.
Utbyggnaden m.m. medfört att skötseln av barnen underlättats genom att varje säng står med plats för rullstol i ljusa salar. Landskrona Glumslöv RK har fortsatt kontakt med barnhemmet och vill fortsatt ha kontakt och vill gärna se att hemmet utvecklas.
Tyvärr har barnantalet ökat med 10 st. som åter har skapat platsbrist.
 
Framtid?
Barnhemmet behövs eftersom handikappade främst barn ej är riktigt accepterade i Sydafrika!
Vatten- och eltillgång måste säkras.
Tack till:
Landskrona Glumslövs RK:s medlemmar
Oak Foundation
Warmbath RK
Landskrona RK
Magnus Jönsson Reklamfabriken
Curt Boström
Astma och Allergiföreningen
Ingrids Vänner
Margareta Olsson
Ingrid Hökestedt
Mona Svartåker
 
 
John Kristoffersson
Past president i Landskrona Glumslöv RK