Bart Steijart VD, gav oss en intressant inblick i Helsingborgs hamns verksamhet.
 
Hamnen är kommunägd till 100% och skall på uppdrag av ägarna vara vinstdrivande och ge avkastning till ägaren. Hamnen skall drivas på ett sådant sätt att det skall göra staden mer attraktiv för företag att etablera sig och verka i.
 
Hamnen har två funktioner; att vara en hamnmyndighet och en terminaloperatör.
I uppgiften att vara Hamnmyndighet ingår bl a säkerhetsfrågan, att attrahera nya företag till hamnen och att investera i infrastruktur.
I uppgiften som Terminaloperatör ingår att investera i terminalytor, magasin och maskiner samt att lossa och lasta fartyg, lastbilar och godsvagnar. 
Hamnens olika verksamhetsområden är Containergods som står för 60% av omsättningen. Ytterligare områden är färjetrafik, logistik/lagring och bulkgods.
Vision för Hamnen är att 2035 bli Nordens modernaste hamn och man arbetar för en fortsatt containerisering med en volymökning med cirka 3 % per år. Arbetet med automatisering, digitalisering och elektrifiering pågår.
I arbetet med miljölagar och efterfrågan på stadens centrala kustytor pågår arbete med att minska buller, utsläpp och ytbehov för hamnen.