Från mer till bättre välfärd – gäst och föredragshållare Carina Leffler

Tisdagen den 18 augusti träffades klubbens medlemmar och gäster på Örenäs Slott och via Zoom. Förutom god mat och trevligt sällskap bjöds mötet på ett fantastiskt innehållsrikt och intressant föredrag av Carina Leffler, biträdande stadsdirektör i Landskrona stad.
 
Carina vet vad hon pratar om. Hon har lång erfarenhet från näringsliv och offentlig förvaltning och kapacitet att förena dessa två. Carina bygger sitt ledarskap och sin organisatoriska förmåga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 
Under kvällen tog hon oss med på en resa. Egentligen flera resor – som alla på sitt sätt bidragit till Landskronas fantastiska dito. Från Landskronas vägval på 2010-talet – då en nödvändig konsekvens långt efter varvsnedläggning och ett näringsliv i obalans. Till dagens uppgraderade vägval 2.0 som skall bana väg för stadens fortsatta utveckling som en erkänd kommun, med plats för livets alla delar, och ett entreprenörskapsdrivet näringsliv som gör det möjligt. En plats för utveckling. En plats som aldrig står still.
 

Men. Precis som i många andra av Sveriges 290 kommuner med en befolkningsstruktur som ser ut som en getingmidja med många seniorer och många barn finns utmaningar. Med sådana utmaningar ställer kommunen, under Carinas ledarskap, nu om till att vara möjliggörare.

Carinas uppdrag som biträdande stadsdirektör är att leda och utveckla kommunens arbete från mer till bättre välfärd. För det behövs:

• en kraftfull chefslinje

• tydliga stödfunktioner

• sammanhängande stödprocesser.

Kvällens föredragshållare betonar att ytterst handlar det om människan. Allt som oftast finns förutsättningar och metoder – för att lösa problem som går att definiera och där det finns ett tydligt ansvarstagande. Men det som många gånger är kostnadsdrivande är det som Carina kallar för Wicked problems. Problem där befintliga förutsättningar och metoder inte räcker till. Problem som är genuint svåra att definiera och där det finns ett stort behov av att tänka annorlunda. Därför pågår just nu ett omfattande ledningsarbete för att få kommunens förvaltningar att arbeta med varandra för ett minimum av suboptimering och ett maximum i att leverera på uppdraget.

För att nå leverans tillämpas Business case som metod via fem viktiga dokument: 1. uppdragsbeskrivning, 2. kommunikationsplan, 3. underlag för samverkan, 4. kalkyl, 5. Business case. Målsättningen är att hålla det enkelt – och kortfattat.

Målsättningen är att leverera bättre service till lägre kostnad. Målsättningen är att gå från Landskrona stad till den smarta staden Landskrona. Målsättningen är att gå från mer till bättre välfärd.

Tack alla för en fin kväll och på återseende den 25 augusti.