Landskrona Glumslöv Rotaryklubb
3 mars 2020
 
 
Denna tisdags ämne var Europaspåret Lennart Serder,  med stort intresse inte minst för Landskrona
Foto Jan-Erik
Denna tisdag fick vi information av Lennart Serder om Europaspåret d v s genvägen till Europa.
Europaspåret kommer att bli avgörande för Skåne och Öresundsregionen i framtiden.
Trafiken över Öresund kommer att öka för både gods och människor. Med höghastighetståg i Sverige via Köpenhamn och kontinenten kommer transporttiden att kunna kortas.
Förbindelsen mellan Danmark och Tyskland (Fehmarn-förbindelsen) planeras öppna 2028, det kommer att innebära att godstrafiken ökar med 80%.
2030 beräknas pendlingen öka med 50% och alltefter som Köpenhamns flygplats växer räknar man med en ökning till 40 miljoner passagerare per år (idag 30).
Målet är också att kunna flytta alla godstransporter från väg till järnväg.
Resten av Lennarts information presenterar Jan-Erik Mattssons med sina fina bilder.