Landskrona Glumslöv Rotaryklubb
Veckobrev v 3/2020
14 januari 2020
 
Besök av Distriktsguvenör Torkil Rönne
Distriktsguvernör Torkel Rönne besökte klubben med budskapet ”Rotary Connects the world”. Efter en kort genomgång av hela Rotarys organisation så lyfte Torkel det faktum att vi blir färre medlemmar i vår organisation och uppmanade oss att arbeta för att på olika sätt erbjuda medlemskap.
Torkel betonade vikten av att erbjuda en form av medlemskap som är bättre anpassat till den tid vi lever i nu. På en överskådlig bild kunde vi också se olika former för medlemskap.
Torkel talade om passportklubb med intagsområde Sverige alternativt världen. Medlemskap som pasportmedlem innebar on-line möte med klubben en gång varje månad, men ger möjlighet för medlemmen att möta andra klubbar world-wide. Annan form av medlemskap är satellitklubb- det kan exempelvis vara flera medlemmar som tillhör samma företag som bildar en satellitklubb  Medlemmarna i satellitklubben träffas en gång i månaden och kan också deltaga i den ordinarie klubben likväl som klubbar internationellt. Andra alternativ till medlemskap är familjemedlemskap där klubben sponsrar del av medlemskapet. Medlemmen betalar enbart den del som betalas till distriktet och Rotray internationellt. Att starta Rotaract ger på sikt nya medlemmar till klubbarna. Rotex, ett nytt begrepp för många, innebär Rotarymedlemsskap för utbytesstudenter. Torkel menade att det finns många olika former för medlemskap men han betonade att vi har att följa våra stadgar.
 
Gäster
Jytte Rönne
Kurt Boström
 
Övrigt:
Magnus Andersson Informerade om Välgörenhetskonserten som vår Rotaryklubb anordnar på Örenäs slott. Konserten är den 7 mars mellan kl 18.00-21.30
 
Kommande program:
21/1 Klubbmöte, Restaurang Tegel
28/1 Pharmaxin läkemedel
4/2  Ta Sats och integrationens konsekvenser, Restaurang Tegel
11/2 Om psykisk ohälsa och hur vidmakthålla hälsa
18/2 Klubbafton
25/2 Under planering
3/3   Europaspåret, Lennart Serder