Glumslövs frivilliga brandkår

Den 1 september var det Brandman på jobbet-dagen. Således mycket passande att klubben denna dag gästades av Elin H. Lundberg och Martin Brandin från Glumslövs frivilliga brandkår.

Klubbens föredragshållare bjöd på ett mycket intressant föredrag om det gemensamma brandskyddet med start vid 1800-talets början då hus och gårdar glesades ut vid nybyggnation för att försvåra spridning av bränder. År 1834 bildades Rönnebergs härads brandskogsbolag med brandförsäkringar i form av tunnor, spannar, stegar och brandhakar som delades ut i byarna att användas om elden var lös.

Under 1900-talet utökades brandskyddet med kolsyresprutor, årliga brandsynskontroller och regelbunden sotning av skorstenar. Trots detta drabbades tre gårdar i Glumslöv av större bränder i slutet av 1920-talet.

Så till Glumslövs frivilliga brandkår som bildades den 1 mars 1933 på initiativ av häradsbolagets sockenkommitté. Häradsbolaget bidrog vid starten med medel för inköp av: motorspruta, brandbil (T-ford), slang och en tyfon. Tyfonen sitter idag på nuvarande brandstations gavel – dock är den inte längre i bruk.

Den förste kårordföranden var lantbrukaren Ernst Troedsson. Då, precis som nu, var det viktigt att få in medel för drift och underhåll. I arkivet finns ett brev från den tiden som skickats till landsfiskalen där kåren anhöll om att få arrangera dans med pilsner och lotterier – på Örenäs Slott. Landsfiskalen biföll ansökan och Glumslövs frivilliga brandkår kunde fortsätta sin verksamhet.

Tidsresan fortsatte genom 1930-talet och anläggning av branddammar i byarna. Fram till 1950-talet då föreningen, som då var stadd i kassan, kunde införskaffa en ny brandbil med möjlighet att även släcka oljebränder. Brandstationen flyttades på 1960-talet till nuvarande plats när Landskronavägen skulle dras.

Idag finns det en frivilligkår på Ven och en i Glumslöv. Båda lyder under Räddningstjänsten Landskrona. Tidigare fanns även en kår i Härslöv men den är nedlagd. Räddningstjänsten Landskrona har ca 750 uppdrag per år och Glumslövs frivilliga brandkår ca 10-15 uppdrag per år.

Idag består kåren av 11 aktiva medlemmar som träffas och övar en gång i månaden. Brandstationen i Glumslöv stod en gång i tiden på ofri grund men stationstomten ägs sedan 2014 av föreningen. Kåren rycker ut vid mindre bränder, arbetar förebyggande med brandinformation och hoppas kunna erbjuda utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) framöver.

Tack alla för en fin kväll och på återseende den 8 september.