Föreningsnattvandring

Kvällen bjöd på ett intressant föredrag med Ann-Sofie Malmgren, initiativtagare till föreningsnattvandring i Glumslöv. Efter en vår med ett ökat antal negativa inlägg på sociala medier om skadegörelse tänkte Ann-Sofie att här måste vi göra något. Som engagerad i Glumslövs fotbollsförening (GFF) var steget inte långt till att ta upp frågan i styrelsen. Kommunen och föreningen har satsat på Örevångs IP med skatepark, utegym och många andra fina faciliteter för umgänge och träning. Området är uppskattat och välbesökt. När området drabbades av skadegörelse och vittnesmål om negativt beteende beslutade styrelsen för att stävja detta – på ett framgångsrikt sätt.

 

Verksamheten startade på försommaren med ett välbesökt stormöte på Örevångs IP om hur byns vuxennärvaro kunde öka. Istället för att komma med bannor – kunde de vuxna hjälpa till och visa väg, vara förebilder? Idag har Glumslöv FF i samarbete med Landskrona stads fältgrupp startat en försöksverksamhet med föreningsnattvandring under 10 veckor. Samarbetet föregicks av att fältgruppen gjorde en kartläggning av behovet i Glumslöv under våren. Det observationsarbetet ledde fram till ett positivt beslut om stöd från kommunen, dock endast en försöksverksamhet eftersom Glumslöv inte anses vara ett prioriterat område.

 
Nu sker nattvandring under fredagar och lördagar kl. 20.30-23.30. Under nattvandringen har de vuxna kontakt med fältgruppen i början och i slutet av kvällen. Nattvandrarna kan alltid kontakta fältgruppen under kvällen om behov finns. När kvällen är slut skriver nattvandrarna en kort rapport som skickas in till fältgruppen. Rapporten innehåller en kort redogörelse för platser som nattvandrarna besökt under kvällen, eventuella incidenter eller frågor som ungdomarna tagit upp. Allt som händer under kvällen stannar hos nattvandrarna – förutom den rapport som skickas vidare. Redovisningen lämnas från föreningen och det är därefter upp till fältgruppen att ta det vidare till rätt instans.
 
Glumslövs FF får bidrag för det arbete som sker: tre nattvandrare ger 800 kr i ersättning och är det fyra som nattvandrar är ersättningen till Glumslövs FF 1 200 kr. Ett välkommet tillskott till klubbkassan och en motivator till klubbens medlemmar. Arbetet koordineras av en lokal arbetsgrupp som består av fem personer där var och en har olika ansvarsområden. En person har kontakt med kommunen till exempel.
 
Ungdomarna har en stark önskan om en plats att ”hänga på”. En sådan plats, till exempel en fritidsgård, saknas idag. En fundering från mötet är om den nya förskolan skulle kunna nyttjas som fritidsgård? En annan fundering som diskuterades var möjligheten till samverkan med nattvandrarna i Rydebäck. När projektet är klart sker ett uppföljningsmöte med avseende på lokal och fortsatt nattvandring.
 
Uppmaning: om man ser att något som händer så finns det ett digitalt anmälningsformulär på webben. De inrapporterade händelserna är en viktig del som grund för framtida beslut.
 
Tack alla för en fin kväll och på återseende den 29 september.