Tisdagen den 24 november arrangerade Landskrona Glumslöv Rotaryklubb årsmöte. Det blev ett formellt årsmöte i enlighet med klubbens stadgar – samtidigt var det klubbens första digitala årsmöte.

Från Örenäs Slott ”sände” Magnus Anderson, president, Stefan Bertryd, past president och Jan Åkerlund, skattmästare. Dan Haglund, som stod för registrering tillika rösträknare, och Leila Khammari, sekreterare, medverkade på Zoom – precis som mötets övriga deltagare. För den som vill ta del av årsmötesprotokollet hänvisas till ClubRunner.

Paul Harris Fellow

I samband med årsmötet passade Magnus Anderson, president, på att för klubbens räkning förära Stefan Bertryd, past president, med en utmärkelse från Paul Harris Fellow.

Paul Harris Fellow är Rotarys finaste utmärkelse och föräras Stefan Bertryd för hans ständigt osjälviska insatser för sina medmänniskor – och för Rotary.